document.write('
Windows User Group Slovakia
'); document.write('
'); document.write('
Blog
'); document.write('
ShowIT 2018
'); document.write('
Roman Kišš "Before and After" - vrámci akcie EXTRAPOLÁCIE 2017
'); document.write('
Prezentácia Ako na zálohu a obnovu doménových radičov
'); document.write('
Prezentácia Serverless architecture with Azure Functions
'); document.write('
E-book: The Ultimate Guide to Windows Server 2016
'); document.write('
Podujatia
'); document.write('
[BA] 22.02.2018 Integrácia podnikovej ADDS do Office 365
'); document.write('
[KE] 20.03.2018 Vizie a trendy - Cloud Computing
'); document.write('
[KE] 24.04.2018 Windows 10 Update 1803
'); document.write('
[KE] 22.05.2018 Asynchrónne a paralelné programovanie v .NET-e
'); document.write('
[KE] 19.06.2018 Service Fabric
'); document.write('
');