Windows User Group - Slovak Republic
Windows User Group - Slovak Republic Windows User Group - Slovak Republic
RSS
Windows User Group - Slovak Republic
prihlásenie
meno login
heslo
Automaticky prihlásiť
zabudli ste heslo?
zaregistrujte sa

kalendár podujatí
august 2019 september 2019 október 2019
po ut st št pi so ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
dnes 20.09.2019 dnes 20.09.2019

kto je online?
počet anonymných užívateľov: 3
počet prihlásených užívateľov: 1
teraz je online:
Bing [Bot]

Top 10 najčítanejšie
1.Vytvorenie USB boot jed...
2.Oprava MBR sektoru bez ...
3.Windows 7 download
4.HTPC alebo ako si posta...
5.Konzole pro zotavení v...
6.Windows 7 RC v slovenč...
7.Inštalujte Windows z U...
8.Platené vs Zadarmo
9.Panika menom Conficker
10.Windows 7 RC download -...

Windows User Group - Slovak Republic

Microsoft : aký vplyv na VDI bude mať "Dynamic Memory" ?
Windows User Group - Slovak Republic
Nezaradené > Nezaradené

Microsoft : aký vplyv na VDI bude mať "Dynamic Memory" ?

Windows User Group - Slovak Republic

Nuž - obrovský. S príchodom Windows Server 2008 R2 SP1 prídu na trh aj nové vlastnosti, sú dve : "Dynamic Memory" a "RemoteFX". Tento príspevok bude výhradne pojednávať iba o technológii "Dynamic Memory" a jej potencionálnemu vplyvu na koncept VDI. A bude aj polemika o "nekonečných" otázkach pri porovnaní technológií spravujúcich pamätové zdroje dvoch dominantných virtualizačných koncepcií - teda od Microsoft-u a od VMware


Čo je to "Dynamic Memory" ?

 

"Dynamic Memory" je novou vlastnosťou MS windows Server 2008 R2 SP, a presnejšie povedané jej role Hyper-V vo Windows Server 2008 R2 SP1. Zjednodušenie povedané je to možnosť dynamicky pracovať z celou kapacitou fyzickej pamäte servera, ktorú má dostupnú Hyper-V host, pričom práve Hyper-V (hypervízor) ju dynamicky poskytuje (distribuje) všetkým virtuálnym strojom, ktoré nad ním bežia. "Dynamic Memory" mení spôsob riadenia a ovládania pamäťových zdrojov hypervízora Hyper-V a vytvára obdobný spôsob dynamického prideľovania zdrojov ako je to aj v prípade delenia zdrojov procesora (CPU). Spôsob dynamického prideľovania pamäťových zdrojov je však trošku odlišný od prideľovania CPU zdrojov, pokým s CPU zdrojmi (kvantami času) hypervízor dynamicky "žongluje", v prípade "Dynamic Memory" - dynamického prideľovania pamäťových zdrojov dochádza k tzv. "hot" (čiže v každom okamihu) prideľovaniu a odoberaniu pamäti virtuálnym strojom, a to presne podľa potrieb/požiadaviek virtuálneho stroja.

 

Ako Hyper-V "Dynamic Memory" pracuje ?

 

"Netechnicky" povedané, je to taký spôsob prideľovania pamäti hypervízorom virtuálnym strojom, ktorý presne poskytuje to množstvo pamäti, aké je práve potrebné virtuálnemu stroju podľa jeho okamžitých požiadaviek (aplikácií a služieb) doručiť, čiže je to presné množstvo RAM, ktoré virtuálny stroj aktuálne potrebuje. "Dynamic Memory" je naprogramované pomocou modelu ovládačov spravujúcich Hyper-V rolu, "Virtual Service Provider" (VSP) spravuje alokáciu fyzických pamäťových zdrojov pre rôzne virtuálne stroje bežiace nad Hyper-V. Vo vnútri virtuálneho stroja "Virtual Service Consumer" (VSC) zbiera informácie, ktoré určujú pamäťové nároky virtuálneho stroja, a vytvára potrebné operácie pre pridávanie a odoberanie potrebného množstva pamäte. Zdá sa vám to jednoduché ? No, až tak jednoduché to nie je. Je potrebná Vaša asistencia, ako sa tento proces má správať. To znamená, že je potrebné nastaviť nejaké parametre, aby fungovalo toto dynamické prideľovanie pamäti, čo zrejme viditeľné na nasledujúcom obrázku :

 

 

Spôsob nastavenia parametrov dynamického prideľovania pamäte má dve sekcie :

 

"Memory management" a "Memory weight" (na obrázku pôvodný "beta" názov "Memory priotity")

 

V prvej, Memory management, administrátor nastaví 3 parametre  : Startup RAM, Maximum RAM a Memory buffer.

 

"Startup RAM" je množstvo RAM, ktoré Hyper-V bude vždy dodávať (rezervovať) pre virtuálny stroj, teda je to minimum RAM, ktoré virtuálny stroj dostane. Microsoft odporúča vždy rezervovať toľko RAM pre virtuálny stroj, ako sú minimálne požiadavky toho-ktorého OS, ktorý bude vo virtuálnom stroji bežať.

 

"Maximum RAM" je vrchný limit RAM, po ktorý môže byť dynamicky prideľovaná danému virtuálnemu stroju, a závisí od množstva fyzickej RAM inštalovanej na danom HW stroji, default-ne je nastavená táto hodnota na 64 GB.

 

"Memory buffer" je zvláštny parameter, taká "filištínska" hodnota. Je to množstvo "extra" ( teda nejakej naviac) pamäte, ktoré je rezervované pre virtuálny stroj, pre prípad, že virtuálny stroj požiada Hyper-V o poskytnutie dynamickej pamäti. 

 

Sekcia "Memory weight" umožňuje nastaviť dôležitosť ("vážnosť") virtuálneho stroja voči aktuálnej alokácii RAM. Vyššia "pamäťová váha" znamená pre virtuálny stroj to, že virtuálny stroj s väčšou pravdepodobnosťou dostane rozhodne viac RAM ako ostatné, ak dôjde k stavu vyčerpania fyzickej pamäti RAM.

 

Otázka : Je technológia Hyper-V "Dynamic Memory" vhodná pre VDI ?

 

Odpoveď znie : Určite áno, je priam na tento koncept "ušitá na mieru" ! 

Ak koncept VDI spôsobil globálnu zmenu v ponímaní koncového užívateľského desktopu do budúcnosti, tak technológia Hyper-V Dynamic Memory tento koncept excelentne akceleruje ! ! ! Na porovnanie : VDI desktopy sú oproti klasickými terminálovým službám o trochu efektívnejšie, a to hlavne čo sa týka riadenia (prideľovania) spoločných zdrojov, a tým pádom aj prideľovaniu fyzickej RAM. Toto celé úplne mení Dynamic Memory, ako vlastnosť, ktorá významne zefektívňuje prideľovanie fyzickej pamäti.

Na tomto mieste sa naskytá otázka, a načo sú teda dobré parametre "Memory buffer" a "Memory weight", keď Dynamic Memory dokáže "by default" jednoducho dynamicky prideľovať RAM ? A ďalej - načo vlastne bola implementovaná funkcionalita "Memory buffer-a", prípadne, čím sú dôležité  vlastnosti, ako "Memory buffer" a "Memory weight" pre virtuálny stroj ? (Pozn. To je aj o tom, prečo je rozumnejšie premýšľať o tejto problematike obšírnejšie - teda ako dizajnér desktopovej virtualizácie a nie iba ako dizajnér tej či onej koncepcie, ako napr. administrátor terminálových služieb či výhradne koncepcie VDI). Vo všeobecnosti, nie je dôvod meniť default nastavenie pre "Memory buffer" a "Memory weight" pre koncept VDI. Vo vačšine prípadov Vám postačí hranica max. 64 GB RAM ako maximálne možná hodnota pre virtuálny stroj. Experimentálne (teda pokusmi so zmenou týchto parametrov) možno aj Vy prídete na to, že základný dôvodom implementácie bolo nájsť spôsob  jednoducho a čo najefektívnejšie a najtransparentnejšie využitie fyzickej RAM, teda tak, ako aj v prípade CPU.

Príklad : Nasadenie virtuálneho desktop-u s OS Windows7, a to pre prevádzku s minimálne možnou kapacitou pamäti pre tento desktop. Napr. nastavíte Dynamic Memory parametre v rozsahu 512 MB minimum a 2 GB maximum RAM. Už touto jednoduchou úpravou nespôsobíte iba limitáciu prideľovania pamäti jednotlivým virtuálnym strojom, ale dosiahnete aj na danom hypervízore aj vyššiu hustotu (teda počet paralelne spustiteľných) virtuálnych strojov ! ! ! Samozrejme, že experimentovať v prevádzke sa nedá, na to aby ste si ustrážili prahové hodnoty pre Váš hypervízor pozorne sledujte aj hodnoty výkonnostných čítačov "Available Memory" a "Hyper-V Dynamic Memory Balancer" na VAšom Hyper-V R2 hoste ! Aby ste náhodou nespôsobili "memory overcommitment" na Vašom hypervízore, prípadne by mohol začať Váš Hyper-V R2 enormne veľmi swap-ovať ! Jednoducho povedané : nejaké to swap-ovanie na Hyper-V R2 sa bude vyskytovať vždy, to nikdy nezastavíte, ale "brutálne" veľké swap-ovanie definitívne zabije preformance Vášho Hyper-V R2 ! A takýmito testami Microsoft vypočítal aj to, že nasadením "Dynamic Memory" sa zvyšuje hustota VDI desktopov na Hyper-V R2 o 40 %.

 

Na čo je to všetko dobré ?

Bez toho, aby sme si tu detailne a podrobne vysvetľovali, ako Hyper-V prideľuje pamäť virtuálnym strojom - desktopom, je veľmi dôležité si uvedomiť, že Hyper-V neustále komunikuje s "guest OS" virtuálneho desktopu o tom, aké množstvo virtuálnej pamäte virtuálny stroj aktuálne potrebuje. A toto množstvo sa zároveň snaží pre virtuálny stroj Hyper-V aj alokovať. Budťe si ale vedomí toho, že v prípade nastavovania parametrov "Dynamic Memory" ste aj Vy tým arbitrom, kto významným spôsobom zasiahne do prideľovania pamäti virtuálnemu desktopu. Môže sa Vám stať aj to, že nevhodne nastavenými parametrami "Dynamic Memory" (napr. nastavením nízkej hodnoty horného limitu) spôsobíte to, že virtuálny desktop pri jeho prevádzke nebude práve kvôli limitným hodnotám pridelenej pamäti schopný sviežo reagovať na spustenie aplikácií, ktoré sú na ňom pre užívateľa dostupné (inštalované pre jeho užívateľskú prácu) ! To hovorí o tom, aby ste si vopred preverili, aké sú minimálne požiadavky či pamäťové nároky na spustenie tej-ktorej aplikácie na Vašom virtuálnom desktope.

Príklad : ak nejaká aplikácia (inštalátor aplikácie, Explorer a pod.) potrebuje mať pre svoje spustenie nejaké minimálne množstvo volne dostupnej pamäte, tak v prípade, že jej bude až príliš málo, tak to môže spôsobiť neadekvátne správanie sa (alebo nespustenie procesu) na virtuálnom desktope. Preto ak existuje od OS virtuálneho desktopu požiadavka na pridelenie určitého množstva virtuálnej pamäte, tak z tohoto dôvodu si Hyper-V takúto časť pamäte môže alokovať, ale nie je to o tom, že by sa takáto pamäť dynamicky prideľovala iba podľa aktuálnej požiadavky danej aplikácie na pridelenie pamäťových zdrojov. Čiže ak by sa takáto situácia vyskytla, musíte dbať na to, aby v takomto prípade mal OS virtuálneho desktopu dostatočné množstvo rezerovanej pamäte ! A v prípade, že sa jedná o pomerne väčší deployment virtuálnych desktopov s rôznymi aplikáciami na desktope, môže tento stav spôsobiť neočakávané správanie sa aplikácie na virtuálnom desktope, pretože dôjde k vyčerpaniu pamäťových zdrojov. Riešením je vhodne nastaviť parametre pre minimum "Dynamic Memory" - čiže "Startup RAM" !

Čo v prípade, ak existuje aplikácia, ktorá sa snaží pre svoj "svieži" beh ukradnúť (grabnúť) čo najviac pamäťových zdrojov ? Niektoré aplikácie sa tak správajú z dôvodu dosiahnuť čo najvyššiu výkonnosť. Pokiaľ by bola aplikácia spustená na obyčajnom fyzickom PC, tak sa možno tento jav neprejaví, nemá možnosť ovplyniť svoje okolie. Ale v prípade virtuálneho deskopu je na to potrebné dbať a v takomto prípade vhodne nastaviť aj limit pre prideľovanie "Dynamic Memory" - čiže vhodne nastaviť parameter "Maximum RAM".

Ako a s čím sa to dá nasadiť ?

Pre nasadenie "Dynamic Memory" je potrebný nielen upgrade Hyper-V (z verzie 2008 R2 na SP1), ale aj mať nainštalované nové "integration components" vo vnútri virtuálnaho desktopu, t aby ste boli schopní vlastnosti "Dynamic Memory" využívať. "Dynamic Memory" ale spolupracuje iba s týmito operačnými systémami :

  • Windows Server 2008 R2
  • Windows Server 2008 (SP2)
  • Windows Server 2003 R2
  • Windows Server 2003 (SP2)
  • Windows 7 (Enterprise and Ultimate only)
  • Windows Vista (Enterprise and Ultimate only)

Veru tak ! Žiadny OS Windows XP ! A iba edície "Enterprise" a "Ultimate" pre Windows 7 !

 

A má takéto niečo aj VMware ESX server implementované ?

Odpoveď : aj áno, aj nie. VMware ESX server má vlastnú a sebe charakteristickú správu pamäťových zdrojov. Všetko je to podrobne popísané v tomto dokumente : "Understanding Memory Resource Management in VMware ESX 4.1". Dôležitými sú techniky - "Idle Memory Tax"(IMT), "Second Level Paging"(Hypervisor swapping) a "Memory Compression"(novinka v ESX 4.1). A namiesto vyšetrovania, v čom sú tieto technológie rozdielne (prípadne lepšie alebo horšie), si uvedieme význam obidvoch technológií od obidvoch vednorov - Microsoft a VMware :

Záujmom obidvoch spoločností je dosiahnuť cieľ čo najoptimálnejšej a najefektívnejšiej správy pamätových zdrojov, čo je presne potrebné pre potreby nasadenia VDI. Veľmi dôležitým rozdielom medzi VMware prístupom a Microsoft prístupom je, že "Dynamic Memory" alokuje pamäť spôsobom "on-demand", čiže v reálnom čase, pokým VMware memory menežment techniky pre-alokujú pamäť a potom využijú niektoré techniky na to, aby aktuálne nevyužívanú (nepotrebnú) pamäť vrátili späť hypervízoru ako volne dostupnú. Pre VMware je jednoduchšie vykonať "oversubscribtion" fyzickej pamäti na ESX hostovi, (zámerne nepoužívam termín "overcommit"), t.j. vykonať dodávku pamäti tomu, u ktorého je väčší záujem, ako ponuka, čo môže v prípade mnohých nasadení VDI priniesť so sebou viaceré riziká. A to bez ohľadu na to, či danú kapacitu budete deliť spôsobom, že s nej budete ukrajovať, alebo ju budete deliť spôsobom, ako keď hádžete kocky, keď nastane stav "oversubcription" pre RAM, existuje potencionálne riziko, že systém bude viac swap-ovať. To môže následne spôsobiť zvýšenie nárokov na IOPS Vášho systému. A týmto je povedané iba to, že takémuto stavu sa musíte vyvarovať za každú cenu !

 

Je v súčasnosti možné nasadiť VDI nad Hyper-V ?

 

V minulosti sa každý v prípade nasadenia terminálových služieb pýtal, či na to bude potrebovať Citrix. Vyššie uvedená otázka bola položená zámerne. A je to závislé aj od toho, akú funkcionalitu od Hyper-V očakávate. V prípade nasadenia VDI je potrebné maximalizovať efektívnosť prideľovania fyzickej RAM, t.j. od Hyper-V pre jeho virtuálne desktopy čo najflexibilnejšie a najefektívnejšie. A túto funkcionalitu Vám Hyper-V R2 SP1 ponúka. Toto ale dnes ponúka podobným spôsobom aj ESX server. Tým je povedané aj to, že z hľadiska VDI perspektívy je dôležité, že existujú obidve technológie - obidva prístupy, pretože Hyper-V R2 SP1 vyplnil konkurenčnú medzeru približne na takej kvalitatívnej úrovni, že sa prinajhoršom vyrovná ESX server-u. Koniec koncov prax ukáže, ktorá z technológií bude mať v budúcnosti pre deploymnet VDI navrch.

 

Windows User Group - Slovak RepublicWindows User Group - Slovak Republic JPerf | nedeľa 30. januára 2011 13:16 | Prečítané: 5650 x | hodnotenie: 5/5 |
Windows User Group - Slovak Republic
Windows User Group - Slovak Republic

 
Windows User Group - Slovak Republic
vyhľadávanie

partneri

2 % od Vás pre WUG
2 % od Vás pre WUG

sponzori


Windows User Group - Slovak Republic
Windows User Group - Slovak Republic
Windows User Group - Slovak Republic

Copyright © 2008 Windows User Group Slovensko

Windows User Group - Slovak Republic domov Windows User Group - Slovak Republic o nás Windows User Group - Slovak Republic podujatia Windows User Group - Slovak Republic odkazy Windows User Group - Slovak Republic informačné kanály Windows User Group - Slovak Republic
Windows User Group - Slovak Republic